Publicaties


Inleiding Mededingingsrecht, Boom, 2007 (met P.J. Slot en C.R.A. Swaak).

Perspectief op toezicht, Maandblad Privatisering.

Nieuwe vereisten nodig voor legitimering van een ondernemende overheid, (met M.J. Cohen en R.H.J.M.Gradus), Tijdschrift voor politieke ekonomie, Amsterdam, vol.20 1997, p. 232-242.

Regels en toezicht op de telecommunicatiemarkten, in: H.J. de Ru e.a., Toezicht en regulering van nieuwe markten: opstellen over de juridische aspecten van regulering, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2000 (met J.C. Arnbak)