Voor wie kan Regulator meerwaarde bieden?


Beleidsmaker
Uw beleidsterrein is volop in beweging. Door nieuwe technologie, aanbieders van buiten de grenzen, veranderende wensen van consumenten. Of door bezuinigingen, waardoor producenten en consumenten meer zelf moeten doen. Hoe maakt u een nieuwe regeling, een nieuw beleid. Zonder teveel risico, veel kosten. Hoe organiseert u de transitie van oud naar nieuw zonder brokken te maken.

Toezichthouder
Uw taak is om wetten te handhaven en zo nodig straffen uit te delen. Maar die wet is erg complex, bevat wel veel details. Geeft geen ruimte voor goede nalevers. En uw mensen hebben moeite om de regels toe te passen. Bedrijven klagen over administratieve lasten. Van de minister krijgt u steeds minder middelen voor uw taak door bezuinigingen. Terwijl de overheid nieuwe taken voor u in petto heeft en uw organisatie wil laten samengaan met anderen. Hoe gaat u met inhoudelijke en organisatorische uitdagingen om? Als toezichthouder staat er nogal alleen voor. Wat is uw strategische koers die draagvlak bij alle stakeholders heeft?

Koepelorganisatie
Uw leden betalen een flinke contributie. Hoe zorgt u voor meerwaarde, speelt u in op het beleid van minister en toezichthouder? Staat u pal voor uw achterban of denkt u mee met de minister ? Uw leden zijn nogal divers, er is een groep die actief en vernieuwend is en een groep die moeite heeft om de dynamiek van de markt het hoofd te bieden. Hoe vertaalt u die belangen naar een duidelijke koers tegenover de minister, of de toezichthouder?

Maatschappelijke onderneming
Uw taak is om maatschappelijk belangrijke producten en diensten te leveren. Aan kritische afnemers. Aan iedereen die toegangsrechten tot uw voorziening hebben. Daarbij gaat het niet om winst , maar om goede maatschappelijke prestaties, zoals zorg, wonen, Uw bedrijf wordt behoorlijk ingekaderd door regels en toezicht. Zekerheden worden minder, prestaties worden belangrijker. Hoe werken de mededingingsregels voor u, hoe richt u uw governance in, welke strategie kiest u voor continuïteit, hoe gaat u met publieke toezichthouders om.

Transitieteams
U staat voor een flinke verandering en vernieuwing. De overheidsregels wijzigen ingrijpend. U heeft medewerkers die zich daar graag voor inzetten. Professionals die hun eigen ideeën hebben. Die moeten samenwerken en die koers en stimulans kunnen gebruiken. Een duwtje in de rug om ondernemende initiatieven voor te stellen. Die graag met een manager over de inhoud willen sparren. En vervolgens ruimt om zelf aan de gang te gaan. En … aan het einde van de dag moet de transitieklus wel zijn geklaard.