Werk en projecten


Modernisering van het beleid rond kansspelen. Zorgen voor gezonde marktverhoudingen zonder teveel regels en lasten. Met balans tussen ruimte voor aantrekkelijke kansspelen en preventie van gokverslaving.

Right to challenge – ruimte voor innovatieve en initiatiefrijke burgers en ondernemer om op eigen wijze invulling te geven aan wettelijke doelen en overheidsvoorzieningen.

De bekostiging van de curatieve zorg vernieuwen. Zodat aanbieders en zorgverzekeraars verantwoordelijkheid nemen. Ruimte maken voor kwaliteitsprikkels, het belonen van efficiënte spelers door selectieve inkoop. Het zorgen voor de mensen en de teams die grote transities ontwerpen en uitvoeren: in de medisch specialistische zorg (ziekenhuizen), geestelijke gezondheidszorg en basiszorg.

Ontwerpen van de strategie van de markttoezichthouder in de zorg, bij de start van het nieuwe zorgstelsel in 2006. Ontwikkeling van een pro-actieve rol met advisering over de transitie van zorgmarkten.
Werken aan effectief organisatie-ontwerp, met zuivere verhoudingen. Zorgen voor inbedding van de uitvoeringsorganisatie die DBC’s onderhoudt in de markttoezichthouder van de zorg.
Bij de OPTA ontwikkelen van een strategie van onafhankelijk toezicht in telecom en postmarkten door een nieuwe toezichthouder in een periode van afbouw van monopolies en opkomst van nieuwe spelers. Het uitbouwen van de internationale samenwerking met collega-regulators in Europa.

Ontwikkelen van de visie en aanpak van bijklussende overheden in het project “Markt en overheid”. Regels en grenzen stellen aan overheden die op de markt economische activiteiten in concurrentie met ondernemingen ontwikkelen.
Consumentenbeleid – werken aan transparantie, aanvaardbare risico’s tegen te hoge schulden in de wet op het consumentenkrediet.